ReadyPlanet.com
dot dot
dot
MeshLinK International Relation
dot
bulletCoffee November
bulletTonNam & Family Album
bulletPornPraSit Used Shop
bulletLink Website
bulletHome Stay
bulletGraduation
bulletOur Book
dot
Newsletter

dot
bulletFirst Semester 2010 "Structural Analysis"
bulletภาษาอังกฤษ
bulletมหา(นคร)สาร
bulletรับสร้างบ้านชั้นเดียว
bulletธรรมาธิษฐาน
bulletการออกแบบโครงสร้างคาน
bulletวิศวกรโครงสร้าง คือ
bulletMixed Design 280 ksc
bulletHybrid Structure
bulletส่วนประกอบของอาคาร
bulletรายการคำนวณและแบบรูป
bulletฐานรากรับแรงทางข้าง
bulletConcrete Cover
bulletกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวแก่งานอาคาร
bulletการก่อสร้าง
bullet1st Impression Experience
bulletSAP2000 TUTOR รับสอนแบบตัวต่อตัว สำหรับซอร์ฟแวร์ SAP2000 v14.2.5 เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง ที่ต่อเนื่องผูกพันกับงานสถาปัตยกรรม อาทิ เช่น งานด้านบ้านพักอาศัย งานด้านอาคาร งานด้านโรงงานอุตสาหกรรม สนใจติดต่อ 0817208614
bulletHONDA CR-V 1.6 (i-DTEC)
bulletการ์ตูนกีฬาว่ายน้ำ
bulletการ์ตูนกีฬาเทนนิส


Anoma Place
Home Stay


วิศวกรโครงสร้าง คือ

 วิศวกรโครงสร้าง คือ ผู้ที่ออกแบบแกนหรือกระดูกที่มั่นคง สำหรับสิ่งก่อสร้าง เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ หน้าที่หลักของ วิศวกรโครงสร้าง คือ การคำนวณหาขนาดขององค์อาคาร หรือ ชิ้นส่วนประกอบของโครงสร้างที่เหมาะสม  มั่นคงแข็งแรงและดูดี ซึ่งหากขาดความชำนาญในวิชาชีพวิศวกรรมโครงสร้างไปแล้ว สิ่งก่อสร้างที่พิเศษทางสถาปัตยกรรม ก็คงมิอาจปรากฏโดดเด่นเป็นสง่าไปได้

 

เมื่อวิศวกรโครงสร้างทำการออกแบบโครงสร้าง เขาหรือเธอ ก็จำต้องพิจารณาในเรื่องของแรงที่กระทำกับโครงสร้าง เพื่อออกแบบโครงสร้างให้ต้านทานแรงนั้นๆได้

 

วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ถูกกำหนดโดยวิศวกรโครงสร้าง ซึ่งเขาหรือเธอ จำต้องรู้กลสมบัติของวัสดุต่างๆเป็นอย่างดี ทั้งในด้านดีและด้านร้าย เพื่อที่จะกำหนดเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยอาจนอกเหนือจากความต้องการทางสถาปัตยกรรมก็เป็นได้

 

ในโครงการก่อสร้างหนึ่งๆ วิศวกรโครงสร้าง ยังต้องทำงานร่วมกับผู้ร่วมงานอีกหลากหลายสาขาอาชีพ แสดงให้เห็นว่าวิศวกรโครงสร้างยังต้องมีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี

 

วิศวกรโครงสร้าง ยังแบ่งประเภทได้เป็นสองประเภท คือ ทำงานอยู่ที่สำนักงานเพื่อออกแบบ และประเภทที่สองคือทำงานในภาคสนามเพื่อควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง ซึ่งวิศวกรโครงสร้างยุคใหม่ คอมพิวเตอร์นั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง







Copyright © 2010 All Rights Reserved.