ReadyPlanet.com
dot dot
dot
MeshLinK International Relation
dot
bulletCoffee November
bulletTonNam & Family Album
bulletPornPraSit Used Shop
bulletLink Website
bulletHome Stay
bulletGraduation
bulletOur Book
dot
Newsletter

dot
bulletFirst Semester 2010 "Structural Analysis"
bulletภาษาอังกฤษ
bulletมหา(นคร)สาร
bulletรับสร้างบ้านชั้นเดียว
bulletธรรมาธิษฐาน
bulletการออกแบบโครงสร้างคาน
bulletวิศวกรโครงสร้าง คือ
bulletMixed Design 280 ksc
bulletHybrid Structure
bulletส่วนประกอบของอาคาร
bulletรายการคำนวณและแบบรูป
bulletฐานรากรับแรงทางข้าง
bulletConcrete Cover
bulletกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวแก่งานอาคาร
bulletการก่อสร้าง
bullet1st Impression Experience
bulletSAP2000 TUTOR รับสอนแบบตัวต่อตัว สำหรับซอร์ฟแวร์ SAP2000 v14.2.5 เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง ที่ต่อเนื่องผูกพันกับงานสถาปัตยกรรม อาทิ เช่น งานด้านบ้านพักอาศัย งานด้านอาคาร งานด้านโรงงานอุตสาหกรรม สนใจติดต่อ 0817208614
bulletHONDA CR-V 1.6 (i-DTEC)
bulletการ์ตูนกีฬาว่ายน้ำ
bulletการ์ตูนกีฬาเทนนิส


Anoma Place
Home Stay


การออกแบบโครงสร้างคาน

55-02-29 การออกแบบโครงสร้างคานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ในปัจจุบันนี้ การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) มีความทันสมัย ทั้งยังมีมาตรฐานรองรับที่หลากหลาย รวมไปถึง Software ก็มีให้เลือกใช้ในท้องตลาดอยู่มากมายเช่นกัน

วิธีการออกแบบก็แบ่งได้เป็น 2 วิธีหลักๆ เช่นวิธีหน่วยแรงใช้งาน ตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (WSD) ซึ่งคิดและมั่นใจว่าไม่มีการแก้ไขหรือปรับปรุงอีกแล้ว ส่วนวิธีการออกแบบอีกวิธี คือ วิธีกำลัง โดยที่นิยมใช้กันส่วนใหญ่ในประเทศไทย คือ มาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา (ACI318) แบ่งตามการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในหน่วยปีคริสต์ศักราช แต่ที่นิยมที่สุดคือ ACI318-89 ซึ่งมีตำราภาษาไทยที่เขียนไว้ค่อนข้างละเอียดชัดเจน และที่รองลงมาคือ ACI318-99, ACI318-05 ตามลำดับ ซึ่งมาตรฐาน ACI318-05 นั้นสอดคล้องกับมาตรฐาน มยผ.1302 อันเกี่ยวแก่มาตรฐานการออกแบบโครงสร้างรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว ส่วนทางมาตรฐาน ACI318-99 คิดว่าเหมาะสมกับการออกแบบที่อิงกับกฎกระทรวงและกฎหมายของประเทศไทย โดยการวิเคราะห์ในแง่มุมของมาตรฐานที่กล่าวมานั้น ทั้งหมดล้วนเป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน โดยอาจแตกต่างกับท่านอื่นๆก็เป็นได้

ในยุคนี้ อาคารใหญ่ๆ คิดว่าทุกอาคารต้องมีการออกแบบอาคารให้ต้านทานการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว ซึ่งบางครั้งและบ่อยครั้ง ที่จะตรวจพบเจอว่าเกิด แรงตามแนวแกน (Axial Force) ขึ้นในโครงสร้างคาน และมีปริมาณมากพอ มากเกินกว่าข้อกำหนด ที่มาตรฐานกำหนดให้ออกแบบคานนั้นๆ เปรียบเสมือนเป็นเสา ที่วางในแนวนอน แต่ข้อแตกต่างระหว่างการออกแบบคานกับเสาต่างกันตรงที่ การออกแบบรับแรงบิด (Torsion Design) ดังนั้นอาคารควรออกแบบให้โครงสร้างที่จำเป็นต้องมีคาน ให้หลีกเลี่ยงแรงบิดแบบตรง และและบิดแบบสมดุลของโครงสร้าง ซึ่งแบบแรกหลีกเลี่ยงได้ง่ายกว่าแบบที่สอง

ดังนั้นในบทความนี้ จะทำการออกแบบคานด้วยวิธีการออกแบบของเสา และเปรียบเทียบในเชิงมาตรฐานการออกแบบระหว่างมาตรฐาน ACI318-99 และ ACI318-05

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.