ReadyPlanet.com
dot dot
dot
MeshLinK International Relation
dot
bulletCoffee November
bulletTonNam & Family Album
bulletPornPraSit Used Shop
bulletLink Website
bulletHome Stay
bulletGraduation
bulletOur Book
dot
Newsletter

dot
bulletFirst Semester 2010 "Structural Analysis"
bulletภาษาอังกฤษ
bulletมหา(นคร)สาร
bulletรับสร้างบ้านชั้นเดียว
bulletธรรมาธิษฐาน
bulletการออกแบบโครงสร้างคาน
bulletวิศวกรโครงสร้าง คือ
bulletMixed Design 280 ksc
bulletHybrid Structure
bulletส่วนประกอบของอาคาร
bulletรายการคำนวณและแบบรูป
bulletฐานรากรับแรงทางข้าง
bulletConcrete Cover
bulletกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวแก่งานอาคาร
bulletการก่อสร้าง
bullet1st Impression Experience
bulletSAP2000 TUTOR รับสอนแบบตัวต่อตัว สำหรับซอร์ฟแวร์ SAP2000 v14.2.5 เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง ที่ต่อเนื่องผูกพันกับงานสถาปัตยกรรม อาทิ เช่น งานด้านบ้านพักอาศัย งานด้านอาคาร งานด้านโรงงานอุตสาหกรรม สนใจติดต่อ 0817208614
bulletHONDA CR-V 1.6 (i-DTEC)
bulletการ์ตูนกีฬาว่ายน้ำ
bulletการ์ตูนกีฬาเทนนิส


Anoma Place
Home Stay


การก่อสร้าง

 

การก่อสร้าง (Construction)
ภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้าง นับว่าเป็นภาคธุรกิจที่สำคัญอันดับต้นๆของประเทศไทย การก่อสร้างเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในแขนงของวิชาชีพวิศวกรรมโยธา ซึ่งจากแนวคิดของเจ้าของงาน ผ่านจินตนาการ การออกแบบทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ถูกถ่ายทอดส่งต่อสู่กระบวนการก่อสร้าง ทำให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมา โดยการก่อสร้างที่ดี นอกจะก่อสร้างให้ถูกต้องตรงตามแบบรูปแล้ว หลักการของการบริหารและความปลอดภัย ก็เป็นส่วนสำคัญอีกปราการหนึ่ง
ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ก็ยังถูกแบ่งแยกออกไปได้หลายประเภท ตามความต้องการที่ใช้ในงานนั้นๆ เช่น ทักษะ ทรัพยากร และองค์ความรู้ รวมไปถึงลักษณะการใช้งานของโครงการก่อสร้างแต่ละประเภทอีกด้วย แต่ถึงกระนั้นวิศวกรโยธายังสามารถเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเข้าไปทำงานในโครงการก่อสร้างได้ทุกประเภท แต่อย่างไรก็ตามวิศวกรโยธาส่วนใหญ่ ยังคงเลือกที่จะประกอบวิชาชีพในส่วนที่ตนเองมีความชำนาญหรือมีความถนัดในด้านนั้นๆเป็นพิเศษ
การก่อสร้างที่มีความซับซ้อน และมีระยะเวลาของโครงการจำกัด จำต้องอาศัยประสบการณ์และการประสานงานร่วมมือร่วมใจ ของบุคคลากรแต่ละสาขาอาชีพ ถึงแม้ว่าความยุ่งยากในโครงการก่อสร้าง บางครั้งจะถูกควบคุมโดยสภาวะแวดล้อม ทำให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง ต้องมีการวางแผน ปรับกลยุทธ เพื่อที่จะสามารถทำให้โครงการก่อสร้าง ดำเนินไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง (Participants in the Construction)
งานก่อสร้างนั้นเป็นแหล่งรวมพลของผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อที่จะผลักดันโครงการให้ถึงจุดหมายปลายทาง โดยเจ้าของงานเป็นผู้ริเริ่มโครงการและจัดเตรียมเงินลุงทุน ตั้งแต่เริ่มต้น จนสิ้นสุดโครงการ ผู้ออกแบบมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การออกแบบ แบบรูป กำหนดรายการ รายละเอียด ข้อกำหนด เพื่อตอบโจทย์ ที่เจ้าของงานได้กำหนดขึ้น อย่างลงตัว มีประสิทธิภาพ และปฎิบัติได้จริง หน้าที่ของผู้รับเหมาก่อสร้าง คือ การบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด (กำลังคน เงินทุน เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์) ให้บรรลุถึงจุดประสงค์ หรือ ข้อกำหนดในด้าน เวลา คุณภาพ ปริมาณ และความปลอดภัย ในโครงการก่อสร้าง บางครั้งผู้รับเหมาก่อสร้าง อาจจะมีผู้รับเหมารายย่อย อีกทีเพื่อทำงานพิเศษ หรืองานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญ ซึ่งผู้รับเหมาก่อสร้างไม่มีทรัพยากรเหล่านั้นในองค์กรของตนเอง โดยจะมีการทำสัญญาร่วมกัน ในด้านผู้จัดหามีหน้าที่ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการตามข้อกำหนดในแบบก่อสร้างให้ทันการตามแผนงานที่วางไว้
ความสำเร็จในโครงการก่อสร้างจะเกิดขึ้นได้ ก็เนื่องจากการประสานงานและติดต่อสื่อสารกัน มีความคล่องตัวทางการเงิน และหลีกเลี่ยงข้อพิพาท ระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง
สัญญาในงานก่อสร้าง (Construction Contracts)
โครงการก่อสร้าง จะมีการทำสัญญาภายใต้ความหลากหลายของการเตรียมการทำสัญญา สำหรับแต่ละฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง โดยประเภทของสัญญาทั่วไปได้แก่ สัญญารวมเงินก้อน สัญญาราคาต่อหน่วยบวกค่าใช้จ่ายและการบริหารงานก่อสร้าง ซึ่งระบบการทำสัญญาเหล่านี้ สามารถใช้ได้กับทั้งขั้นตอนที่มีการประมูลแข่งขัน หรือในแบบที่มีการเจรจาต่อรอง
เป้าหมายของการบริหารจัดการโครงการ (Goals of Project Management)
1.เสร็จสิ้นโครงการก่อสร้างภายในงบประมาณที่ตั้งไว้
2.เสร็จสิ้นโครงการก่อสร้างภายในระยะเวลาที่กำหนด
3.งานก่อสร้างครบถ้วนทั้งคุณภาพและปริมาณ
4.เสร็จสิ้นโครงการก่อสร้างโดยที่ไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้น
5.เกิดข้อพิพาทในการทำงานน้อยที่สุด
6.ประสบความสำเร็จเมื่อทำงานแล้วเสร็จ โดยที่มีการทำงานซ้ำน้อยที่สุด
พื้นฐานของวิศวกรรมการก่อสร้าง (Basic Functions of Construction Engineering)
1.วิศวกรรมต้นทุน
2.วิศวกรรมการวางแผนโครงการและการบริหารเวลา
3.วิศวกรรมการวางแผนและจัดการอุปกรณ์ เครื่องจักร
4.วิศวกรรมการออกแบบโครงสร้างชั่วคราว
5.วิศวกรรมการจัดการสัญญา
6.วิศวกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์
7.วิศวกรรมความปลอดภัย
นวัตกรรมในการก่อสร้าง (Innovations in Construction)
การใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี มีประโยชน์อย่างมากในวงการก่อสร้าง เช่นระบบ CAD, BIM และเครื่องมือ เครื่องจักรที่ทันสมัย ผู้ที่มีส่วนร่วมในการก่อสร้าง หากไม่สนใจเทคโนโลยีใหม่ๆ เหล่านี้ จะมีความยากลำบากในการแข่งขันในอนาคต


Copyright © 2010 All Rights Reserved.